“Hergebruik is per definitie duurzaam bouwen”

Dit statement is zijn lijfspreuk.
Het heeft zijn voorkeur om waardevolle bouwwerken te her-bestemmen en daarmee sloop te voorkomen. Dit is mede ingegeven door zijn respect voor beeldbepalende architectuur in stad en land.

Een ander factor die van invloed is op zijn werk is het honoreren van wensen en keuze’s van de toekomstige bewoners of gebruikers waarvoor hij ontwerpt. Dit komt zowel in de architectuur van de gebouwen tot uitdrukking alsmede in de keuze voor wie hij als architect wil werken.

Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen heeft het zijn voorkeur om eigentijdse architectuur toe te passen.

Deze web-site geeft en indruk van gerealiseerde werken van Henk Kooi architect in de periode 1986 tot 2015 h.o.d.n. Signatuur architecten te Groningen. Na 2015 zijn door hem nog enkele werken ontworpen en uitgevoerd waarmee hij zich kan identificeren / vereenzelvigen.